१. नाक र मुख ढाक्न डिस्पोजेबल मास्क प्रयोग गर्नुहोस्, अनुहार र मास्कको बीचमा ठाउँको मात्रा कम गर्नुहोस्।

२. प्रयोग गर्दा मास्कमा छुनुहोस्।

Your. तपाईको मास्क बदल्नुहोस् जब यो ओसिलो वा माटो हुन्छ।

Your. तपाईको मास्क प्रत्येक २to h घण्टा बदल्नुहोस्।

Your. तपाईका हातहरू सफा गर्नुहोस् जब तपाई डिस्पोजेबल मास्क हटाउनुहुन्छ।

The. डिस्पोजेबल मास्कको पुन: प्रयोग नगर्नुहोस्।


पोष्ट समय: जुलाई- १०-२०२०